ஸ்ரீ இராமஜெயம் தோன்றிய கதை

நம்முடைய பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லும் ஒரு அரிவுரை என்னவென்றால் எடுத்த காரியம் வெற்றி பெற ஸ்ரீ இராமஜெயம் எழுது என்பதுதான். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ இராமஜெயம் என்ற காரிய சித்தி மந்திரம் தோன்றிய காரணம் குறித்து இங்கு காண்போம். இராவண வதம் முடிவுற்ற …

மேலும் அறிய